Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

cocomove
16:40
4424 23b6
Reposted byBrainy Brainy

December 02 2017

cocomove
16:44
3393 b019

December 01 2017

cocomove
16:09
2223 48d5
Reposted bygrovly grovly

November 30 2017

cocomove
15:47
0815 373c
Reposted bypkz451thesilenceofthealcoholicels

November 28 2017

cocomove
15:31
6384 1bac

November 27 2017

cocomove
16:10
4345 056c
Reposted byPinkCoffeeBrainyfinatkapkz451

November 26 2017

cocomove
12:06
1957 798b
Reposted byBrainyGaggle

November 25 2017

cocomove
09:20
0511 88a6
Reposted byBrainy Brainy

November 23 2017

cocomove
15:00
8359 d2cd
Reposted bysatyrlaneanotherwaytodiestellina43

November 22 2017

cocomove
15:00
6962 5256
Reposted byRastaPrincess RastaPrincess

November 21 2017

cocomove
15:34
5181 ca9e

November 20 2017

cocomove
16:56
3781 21d9

November 19 2017

cocomove
16:08
2320 75fa
Reposted byblocked blocked

November 18 2017

cocomove
17:31
9471 4a1e

November 17 2017

cocomove
13:29
2617 da61
Reposted bylokrund2015papermansopadepollo

November 15 2017

cocomove
22:19
7658 7424

November 13 2017

cocomove
10:09
2529 0f76
Reposted byTakingControlzembataPrzygnebionablackheartgirl

November 12 2017

cocomove
09:45
3323 f4ff
Reposted byGaggleElodja

November 11 2017

cocomove
17:28
8179 8479
Reposted bydemoralizuje demoralizuje
cocomove
16:41
Bał się słowa "kocham". Jak cholera. A przecież to tylko słowo. Tylko zlepek przypadkowych głosek, którym ktoś nadał jakieś głębsze znaczenie. A mimo tego bał się go... Bo to słowo było obietnicą, wyrażało więcej niż tysiące innych. Wypowiadając je, składa się jednocześnie obietnicę. "Będę przy Tobie. Zawsze i wszędzie, jak Anioł Stróż. Będę gotów iść za Tobą na koniec świata tylko po to, by Cię zobaczyć. Będę Cię wspierał, pocieszał, komplementował. Będę z Tobą bezgranicznie szczery. Będę. Tak po prostu". Coś w ten deseń. Tylko bardziej."
— Mikołaj Bajorek
Reposted byDaisy88partyhardorgtfocolorfulvillainniskowomerryxoxoathousandthoughtsleniwieecspokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl