Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

cocomove
20:37
1741 ba0b
Reposted bystellina43laufer

August 14 2017

cocomove
15:16
6700 0cfb

August 13 2017

cocomove
09:31
0413 3a68
Reposted bylaparisienneszyderasimplyfallingewuulottibluebellSsomethingbajaderrabylejaka

August 12 2017

cocomove
10:06
2188 7b6a

August 09 2017

cocomove
10:13
0466 88ce 500

August 01 2017

cocomove
15:25
9240 70ad
Reposted bygreywolfpati2k6

July 29 2017

cocomove
11:38
5365 7d77
Reposted bydarkers darkers

July 27 2017

cocomove
12:17
3017 f780

July 26 2017

cocomove
13:47
1448 defc
Reposted byreverentiaa reverentiaa

July 20 2017

cocomove
08:14
3385 cfcc
Reposted bypoolundancingwithaghostBrainyUnknownMind

July 15 2017

cocomove
09:25
7060 8cdd

July 10 2017

cocomove
14:09
5019 ff77

July 08 2017

cocomove
11:28
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
cocomove
10:16
8110 7156
Reposted byRekrut-Kmr-absentia

July 06 2017

cocomove
15:16
4159 878b

July 05 2017

cocomove
09:39
4044 2c5e

July 04 2017

cocomove
09:55
7272 2a5d
Reposted byels els

July 03 2017

cocomove
20:05

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.

Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.

— R. Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak
cocomove
20:04
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek
— Louis L'Amour
Reposted fromswojszlak swojszlak
cocomove
20:04
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl