Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

cocomove
13:03
8714 7915
Reposted byserempozlisekhipisek

July 24 2018

cocomove
13:44
3541 10f3
Reposted bySkydelanwartimenoveltyinto-blackmietta-worldblockedavieeofbitchesandbutterflies

July 23 2018

cocomove
09:45
7391 200b
Reposted bywolalabymrobintsserempoz

July 13 2018

09:40
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

July 12 2018

cocomove
09:19
8404 5f30

July 10 2018

cocomove
08:31
6996 4fc5
Reposted byoskisrcemojeofbitchesandbutterflies

July 05 2018

cocomove
17:06
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
cocomove
17:06
Katarzyna Michalak - "Sekretnik, czyli przepis na szczęście"

July 04 2018

cocomove
18:15
4184 6cb8

June 22 2018

cocomove
15:51
1926 3306
Reposted bySkydelanworthitlajsilkdreamssomewhereonlyweknowblackheartgirlverdantforcebadbloodmiimiiammistakeblacksadcatBetterDaysltesrcemojeofbitchesandbutterflies

June 21 2018

cocomove
12:21
5794 680b
Reposted byiambabsiyourdreamscametrueSkydelaninmybetterworld

June 19 2018

cocomove
10:52
0177 3654

June 11 2018

cocomove
11:39
4972 d5d0
Reposted byhere2peek here2peek

June 06 2018

cocomove
08:48
1618 4756
Reposted bySkydelanserempoz

June 02 2018

cocomove
13:50
6007 44d6
Reposted bysrcemojebankaofbitchesandbutterfliesZeuko

May 30 2018

cocomove
14:22
3963 0a60
Reposted byTakingControlfabulous-lazy

May 27 2018

cocomove
19:28
5025 9fac
Reposted bySkydelanpartyhardorgtfoiammistakeniskowocreepandweirdoorelh

May 26 2018

cocomove
10:21
9425 5a05

May 22 2018

cocomove
10:07
7573 8a65

May 20 2018

cocomove
15:28
1806 4ec7
Reposted byolimpia olimpia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl